Žymų Archyvai: imones finansiniu problemu sprendimas

Kaip išvengti įmonės bankroto – restruktūrizavimas

Kaip išvengti įmonės bankroto. Naudinga suprasti, kad juridiniam asmeniui susidūrus su laikinaisiais ar ilgalaikiais finansiniais sunkumais, atsiranda bankroto tikimybė. Tačiau informacija, kaip išvengti įmonės bankroto, su galimybėmis leidžia susipažinti visiems probleminių įmonių vadovams.

Kaip išvengti įmonės bankroto

kaip išvengti įmonės bankroto

Naudinga sutikti, kad prieš keliant klausimą kaip išvengti, turėjo praeiti nemažai laiko. Todėl, daugeliui įmonių, bankroto paskelbimas gali tapti tikru išsigelbėjimu. Kreditoriai, partneriai, darbuotojai ir kiti suinteresuoti asmenys ne visada pasiruošę laukti. Todėl jų prašymai gali virsti nepakenčiamais, o delspinigiai ar palūkanos, nepakeliamais. Tad, kaip išvengti bankroto, įmonės arešto?

Įmonės restruktūrizavimas

Su finansiniais sunkumais susiduriančios įmonės nebūtinai privalo skelbti bankroto. Yra vienintelė išeitis, kurios keliu galima išsaugoti įmonės turtą nuo beverčio pasidalinimo tarp kreditorių, partnerių ar darbuotojų organizacijų. Restruktūrizuoti įmonę naudinga norint išsaugoti savo verslą, apsaugoti turtą. Atmintina, kad restruktūrizavimas įmonei yra naudingesnis už bankrotą, bet svarbu įvertinti visas galimybes vienodai.

Naudinga pasidomėti:

Kada pradedama restruktūrizacija įmonėje

Dažniausiai, restruktūrizavimo priežastys įmonėje yra vidinės ir išorinės – trečiųjų asmenų veiksmai.

 • Vadovų nekompetencija gali privesti įmonę prie laikinų ar ilgalaikių finansinių problemų. Nesant galimybei atsiskaityti su kreditoriais, partneriais, tiekėjais ar darbuotojais veda prie nekompetentingos rizikos;
 • Su itin didele rizika darytos investicijos taip pat gali vesti prie nuostolių, o tuo pačiu ir įmonės restruktūrizavimu ar net bankrotu;
 • Trečiųjų asmenų reikalavimai, kurie nepalieka galimybių rinktis ir protingai spręsti atsiskaitymo klausimus (dažnai pasitaiko ir trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo atvejų stumiant įmones į bankroto kelią);
 • Jei įmonė nesijaučia stabili rinkoje, restruktūrizacija gali jai padėti stabilizuotis be didelių nuostolių.

Restruktūrizavimo eiga

Taigi, kaip išvengti įmonės bankroto kai visi puola, reikalauja, naudoja teisines priemones.

 • Įmonės dalyviai priimti sprendimą susirinkime ir su juo supažindinti kreditorius;
 • Parengtas skolų valdymo, mažinimo bei grąžinimo planas yra svarstomas ir kreditorių, partnerių, bei tiekėjų su darbuotojais rate. Planas privalo būti patvirtintas visų suinteresuotų šalių. Kitaip, restruktūrizavimo procesas gali būti atmestas;
 • Turint parengimo dokumentus galima kreiptis į teismą pagal juridinio asmens registravimo vietą ir prašyti skelbti įmonės restruktūrizaciją;
 • Prašyme privalu nurodyti visas aplinkybes, kurios lėmė tokį sprendimą. Kreditorių, partneriu, tiekėjų ar darbuotojų pasisakymus sprendžiant finansinį klausimą;
 • Įmonės privalo būti numačiusi mokumo atstatymo bei įgyvendinimo planą. Jis derinamas kartu su visais suinteresuotais asmenimis;
 • Teismas, įvertinęs įmonės padėtį, finansinę situaciją ir į trečiųjų asmenų reikalavimus bei pasisakymus, per 30 dienų priima sprendimą;
 • 30 dienų pradedam skaičiuoti nuo dienos, kai yra registruojamas prašymas dėl įmonės restruktūrizacijos.

Restruktūrizavimo procesą galima atmesti

Naudinga atminti, kad restruktūrizavimo procesai – bylos gali būti atmestos. Įmonei grės bankroto skelbimo byla. Tačiau naudinga atminti, kad bylos stabdomos vienos iš dalyvių pusių. dažniausios priežastys yra restruktūrizuotis nusprendusios įmonės.

 • Mažai bendraujama arba visai ignoruojamas dialogas su kreditoriais, partneriais, tiekėjais ar darbuotojais;
 • Netinkamai vykdoma restruktūrizavimo apskaita, neteikiamos finansinės ataskaitos.

Taigi, turite finansinių sunkumų, norite išspręsti problemas neteis miniu keliu, nežinote kaip išvengti įmonės bankroto, surinkite dokumentus ir mes atsakysime.